Đặng Đoàn Cường
Mình có đặt một thùng nho xanh ở cửa hàng, giao hàng hơi trễ và nho bị dập, cuống không được tươi. Liên hệ lại cửa hàng thì nhân viên xin lỗi và đổi cho mình một thùng mới, nhân viên dễ thương và hàng đổi lại cũng ngon nên mình thông cảm và sẽ ủng hộ shop tiếp.